JORDARBEJDE

RS ENTREPRENØRFIRMA ApS UDFØRER ALLE FORMER FOR JORDARBEJDE BÅDE INDENFOR KLOAKARBEJDE OG ANDET GRAVEARBEJDE.

Opgaverne strækker sig fra afrømning af muld og byggemodning af grunde til terrænregulering og udgravninger til kælderareal og rørlægning.

Kvalitet og kompetence er nøgleordene i vores arbejde, som vi udfører for private husejere, virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner.

Da jord er et levende materiale, kræver det en professionel indsats, hvis resultatet skal holde. Samtidig er jordarbejdet følsomt overfor vind og vejr. Det er således nødvendigt at planlægge arbejdet, så vi undgår f.eks. våd og frossen jord.

Kontakt os med jeres opgave og en drøftelse af, hvordan den løses bedst.
Tlf: 23 84 04 27, e-mail: runesvendsen@mail.dk eller via vores kontaktformular.

Se også vores ydelser indenfor Kloakarbejde, Grundvandssænkning og Grusveje.