GRUNDVANDSSÆNKNING

Simpel lænsning etableres for at fjerne regnvand eller mindre tilstrømning af grundvand. Lænsningen udføres fra bunden af udgravningen, fra pumpesumpe eller eventuelt pumpesumpe tilsluttet etablerede drænsystem.

SUGESPIDSANLÆG

Sugespidsanlæg etableres for at fjerne grundvand fra udgravninger, hvor der graves under den værende grundvandsstand. Sugespidsanlæg er kun effektive til en dybde på ca. 7-8 meter, da vandet fjernes ved vakuum i anlægget.

Sugespidser udføres ved top af udgravning, men kan også udføres fra udgravet niveau lige over grundvandsstanden. Sugespidserne placeres pr. ca. 2 meter rundt om udgravningen. Efter etablering af spidserne kobles den enkelte sugespids til et 4-tommer stamrør, som tilsluttes vakuumpumpen, der suger vandet ud af jorden ved og omkring udgravningen.

20-25 sugespidser tilsluttes en vakuumpumpe, og vi kan grundvandssænke en strækning på ca. 40 – 50 meter udgravning.

Kontakt os på telefon-nummer 23 84 04 27 eller via vores kontaktformular for at høre nærmere om grundvandssænkning.