GRUNDVANDSSÆNKNING

Begynder man et byggeprojekt i et område med højt vandspejl eller hvor der skal graves dybt ned – f.eks. ved udgravning til kælder – bør man altid foretage grundvandssænkning for at undgå, at grundvandet siver ind i byggeriet og skaber problemer. Opdager man problemet for sent, kan det ikke kun føre til forsinkelser i projektet – men også til øgede omkostninger og risiko for at gå over budget.

Hos RS Entreprenørfirma ApS kan vi etablere simpel lænsning for at fjerne regnvand eller mindre tilstrømning af grundvand. Lænsningen udføres fra bunden af udgravningen, fra pumpesumpe eller eventuelt pumpesumpe tilsluttet etablerede drænsystem.

Interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med grundvandssænkning? Så kontakt os og lad os drøfte, hvordan vi bedst løser din opgave.

Tlf: 23 84 04 27, e-mail: [email protected] eller udfyld vores kontaktformular til højre.

Grundvandssænkning i god tid

Netop fordi at der kan være store omkostninger forbundet med at opfange grundvandsproblemer for sent, er det en god idé at undersøge fra starten af, hvordan forholdene for byggeområdet er. Vi hjælper gerne med at lave den indledende undersøgelse allerede fra starten, så vi så tidligt som muligt kan etablere pumpesump eller sugespidsanlæg for at undgå problemer.

RS Entreprenørfirma har fuld forståelse for både økonomi og tid, og med os som samarbejdspartner er du sikret grundvandssænkning, som bliver udført både professionelt, til tiden og af høj kvalitet. Vi løser både små og store opgaver ved alle slags byggeprojekter.

Etablering af sugespidsanlæg

Sugespidsanlæg etableres for at fjerne grundvand fra udgravninger, hvor der graves under grundvandsstanden. Sugespidsanlæg er kun effektive til en dybde på ca. 7-8 meter, da vandet fjernes ved vakuum i anlægget.

Sugespidser udføres ved top af udgravning, men kan også udføres fra udgravet niveau lige over grundvandsstanden. Sugespidserne placeres ca. hver anden meter rundt om udgravningen. Efter etablering af spidserne kobles den enkelte sugespids til et 4-tommer stamrør, som tilsluttes vakuumpumpen, der suger vandet ud af jorden ved og omkring udgravningen.

20-25 sugespidser tilsluttes en vakuumpumpe, og vi kan sænke grundvandet i en strækning på ca. 40-50 meter udgravning.

Kontakt os på telefon-nummer 23 84 04 27 eller via vores kontaktformular for at høre nærmere om grundvandssænkning

Se billeder nedenfor, hvor sugespidsanlæg bruges til grundvandssænkning 

GALLERI