GRUSVEJE

Resultatet efter renovering af grusvej er en helt jævn grusvej der ikke giver unødig belastning på de køretøjer der benytter vejen.

Vi etablerer / opbygger / renoverer:

  • Grusveje
  • Markveje
  • Mølleveje
  • Pladser og sti
  • Sommerhusvej og fællesveje
  • Veje omkring stalde m.m.

Og det gælder både privat, erhverv, samt kommune.

Kort fortalt en vej til alt. Vi kan udlægge sand, stabilgrus, knust asfalt, knust granit, granit.

Kontakt os på tlf: 23 84 04 27, e-mail: runesvendsen@mail.dk eller via vores kontaktformular, og få drøftelse af, hvordan opgaven kan løses bedst.

Se også vores ydelser indenfor blandt andet Kloakarbejde, Bortkørsel og Nedrivning.

Galleri